دستگاه Raya Master

 • دستگاه Raya Master یک

  مستر استیشن (Master Station)

  است که امکان مدیریت شبکه را به صورت Standalone، با قابلیت اطمینان بالا و قابلیت جایگزینی (Redundancy)، به شکلی کاربر پسند فراهم می‌کند.
 • پشتیبانی از دو شبکه Rayabus و Modbus
 • توپولوژی شبکه به صورت تک باس، دو باس (باس اصلی و جانبی) یا به صورت حلقه (Loop)
 • دستگاه Raya Master به منظور افزایش قابلیت اطمینان، از دو ماژول پردازشگر یکسان تشکیل شده است. در هر زمان یک ماژول، شبکه را کنترل می‌کند و در صورت وقوع هرگونه خطا در ماژول فعال، ماژول جایگزین به صورت خودکار مدیریت شبکه را بر عهده می‌گیرد. انتقال بین دو ماژول می‌تواند توسط کاربر نیز انجام شود.
 • ماژولار بودن دستگاه Raya Master و امکان تعویض گرم (Hot Swap) یک ماژول
 • صفحه نمایش لمسی با منوهای کاربر پسند جهت سهولت استفاده کاربران
 • قابلیت اتصال رایانه به عنوان Work Station و کنترل کامل Raya Master و شبکه عملگرها
مستر استیشن (Master Station)

نرم افزار Raya Network

 • جهت مدیریت شبکه Rayabus و Modbus، نرم افزار Raya Network در محیطی گرافیکی و کاربر پسند تولید شده است.
 • نرم افزار Raya Network تمامی قابلیت‌های شبکه ‍‌Rayabus و Modbus را پوشش داده و امکان مدیریت تمامی عملگرهای متصل به شبکه را فراهم می‌کند.
 • نمایش شبکه به صورت لیست یا به صورت گرافیکال (در صورت نیاز کاربر و مطابق با توپولوژی عملگرهای نصب شده در میدان عملیاتی)
Work Station