قابلیت‌های کارکردی اکچویتور الکتریکی

تنظیمات عملگر الکتریکی

 • تنظیمات اصلی عملگر الکتریکی با استفاده از دستگاه Setting Tool انجام می‌شود. بدلیل استفاده از اکچویتور در محیط‌های قابل انفجار، Setting Tool با استفاده از اشعه مادون قرمز با عملگر الکتریکی ارتباط برقرار می‌کند تا مراحل کار به شکل ایمن انجام پذیرد.
Setting Tool

کنترل عملگر الکتریکی در حالت Local

 • تغییر حالت کاری اکچویتور و اعمال فرمان حرکتی در حالت Local با استفاده از کلیدهای روی پنل عملگر الکتریکی
 • مشاهده‌ی موقعیت شیر، وضعیت‌ها و هشدارها از طریق صفحه نمایش رنگی روی پنل عملگر

کنترل

انتخاب حالت کاری کلید گردان قرمز رنگ جهت انتخاب Local/Stop/Remote
فرمان حرکت کلید گردان مشکی رنگ جهت فرمان Close/Open با قابلیت Self Maintain
انجام تنظیمات با استفاده از دستگاه Setting Tool، کالیبراسیون عملگر و مجموعه متنوعی از تنظیمات با استفاده از امواج مادون قرمز انجام می‌شود.

نمایش

نمایش موقعیت نمایشگر TFT LCD با اندازه "۲.۴، موقعیت به صورت آیکون Close، آیکون Open و مقادیر بین صفر تا ١۰۰ با رزلوشن ۰.١%، اندازه عدد صحیح ١۵ میلی‌متر
دو LED جهت نمایش ١۰ درصد ابتدایی و انتهایی حد بسته تا باز
نمایش هشدار و وضعیت آیکون‌های مربوط به هشدار باتری، هشدار عمومی، ارتباط با دستگاه Setting Tool
عبارت توضیحی برای وضعیت‌ها و هشدارهای مختلف

کنترل عملگر الکتریکی از طریق HardWire

 • عملگرهای الکتریکی رایاتورک را می‌توان از راه دور با استفاده از PLC یا تابلوی فرمان کنترل کرد. قابلیت مذکور Hardwire Control نامیده می‌شود.
 • فرمان‌های باز کردن و بستن می‌توانند به صورت مستقل Interlock شوند.
 • انواع توپولوژی‌های متفاوت جهت اعمال فرامین حرکتی قابل پیاده سازی است. بدین ترتیب می‌توان از اکچویتورهای برقی رایاتورک در پروژه‌های جدید و در سیستم‌های موجود استفاده کرد.
 • اکچویتورهای رایاتورک در بخش Hardwire Control دارای ۵ رله جهت ارسال وضعیت و هشدار عملگر هستند.
کنترل عملگر در حالت Local

کنترل

فرمان حرکت فرمان Open/Close/Maintain با قابلیت فعال و غیرفعال کردن Self Maintain
فرمان ESD/Open Interlock/Close Interlock، جهت فرمان Emergency Shutdown و فعال و غیر فعال کردن فرمان‌های Open و Close جهت افزایش سطح ایمنی

نمایش

نمایش موقعیت و وضعیت دارای ۵ رله Single Pole Single Through، قابل پیکربندی به صورت NC یا NO، قابل برنامه‌ریزی جهت نمایش مجموعه متنوعی از وضعیت‌ها یا هشدارها مانند بسته یا باز بودن، قرار گرفتن شیر در موقعیتی مشخص، در حال باز شدن یا بسته شدن، حالت کاری Local ،Remote یا Stop، وقوع هشدار Torque Trip، قطعی فاز، هشدار دما، قابل کنترل از طریق شبکه

کنترل عملگر الکتریکی از طریق شبکه

 • شبکه اختصاصی RayaBus، شبکه‌های عمومی ModBus و ProfiBus توسط عملگرهای الکتریکی رایاتورک پشتیبانی می‌شوند.
 • کارت‌های شبکه به صورت ماژولار طراحی شده و دارای حفاظت در برابر صاعقه، تخلیه الکترواستاتیک و نویزهای الکترومغناطیسی هستند.
 • قابلیت ارسال فرامین حرکتی به صورت تکی (Unicast)، گروهی (Multicast) و همگانی (Broadcast) وجود دارد.
 • مجموعه متنوعی از وضعیت‌ها و هشدارها، لاگ‌های داخلی و پروفایل گشتاور (Torque Profile) اکچویتورها از طریق شبکه قابل دریافت است.
 • امکان دریافت اطلاعات از حسگرهای پیرامون اکچویتور برقی و انتقال وضعیت آن‌ها از طریق شبکه
 • امکان کنترل دستگاه‌های پیرامون اکچویتور از طریق شبکه

کنترل

فرمان حرکت فرمان حرکت اکچویتور برای قرار گرفتن در موقعیت مشخص با قابلیت انتخاب موقعیت بین صفر تا ١۰۰ درصد با رزلوشن ۰.١ درصد
فرمان حرکت اکچویتور برای جابجایی های کوچکتر با قابلیت حرکت عملگر به اندازه ۰.١ دور شفت اصلی
فرمان Emergency Shutdown در مواقع اضطراری برای یک اکچویتور مشخص یا به صورت همزمان برای تمامی عملگرهای شبکه
ارسال فرمان به ۵ رله خروجی هر عملگر و تجهیزات متصل به آن

نمایش

نمایش موقعیت نمایش موقعیت عملگرهای موجود در شبکه در محیط گرافیکی کاربر پسند
نمایش هشدار و وضعیت نمایش منحنی گشتاور (Torque Profile) مربوط به آخرین حرکت اکچویتور
نمایش وضعیت، تنظیمات، هشدارها و وضعیت ارتباطی شبکه با هر اکچویتور
ثبت رخدادهای شبکه و تخلیه و نمایش لاگ موجود در هر اکچویتور
دریافت وضعیت و نمایش ورودی‌های ریموت هر اکچویتور


modbus profibus
پروتوکل
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
Rayabus Modbus RTU Profibus DP
حداکثر تعداد اکچویتور متصل به شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
250 246 126
توپولوژی شبکه (Bus)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
توپولوژی شبکه (2Bus)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
توپولوژی شبکه (Loop)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
سرعت شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
300 bps - 115200 bps 300 bps - 115200 bps 9600 bps - 1.5 Mbps
طول شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
بیش از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر
فرمان تکی (UniCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
فرمان چندتایی (MultiCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
فرمان همگانی (BroadCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
رزولوشن پروفایل گشتاور
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
10٪ 10٪


کنترل اکچویتور از طریق سیگنال آنالوگ

 • امکان ارسال فرمان و مشاهده وضعیت اکچویتورهای رایاتورک با استفاده از کارت آنالوگ رایاتورک مقدور است.
 • استفاده از حلقه جریانی (mA) 4-20
 • دریافت و اجرای فرمان حرکت به موقعیت مشخص توسط عملگر الکتریکی
 • ارسال موقعیت یا گشتاور از عملگر الکتریکی

افزایش رله‌های خروجی اکچویتور

 • اکچویتورهای رایاتورک دارای ۵ رله خروجی هستند که با توجه به تنظیمات در شرایط مختلف وضعیت یا هشدار تحریک می‌شوند.
 • در صورت نیاز کاربران به افزایش رله‌های خروجی، با استفاده از کارت رله خروجی می‌توان تعداد رله‌ها را به ۱۰ عدد افزایش داد.

حفاظت‌های اکچویتور برقی شیر

done حفاظت گشتاور

 • تشخیص برخورد با مانع حین حرکت شیر (Observed Valve)، استال شدن موتور (Stalled Motor)، گیر کردن شیر (Jammed Valve)، افزایش گشتاور بیش از حد مجاز (Torque Trip)

done جلوگیری از ضربه چکشی عملگر الکتریکی

 • در زمان وقوع هشدار گشتاور حین حرکت شیر، حرکت موتوری عملگر الکتریکی باید در خلاف جهت قبلی انجام شود تا مانع اعمال ضربات متعدد گردد.

done جلوگیری از ضربه قوچ

 • به منظور جلوگیری از تغییر سریع دبی سیال در خط و رخ دادن شوک هیدرولیکی یا ضربه قوچ (Water Hammer)، عملگر الکتریکی زمان باز شدن یا بسته شدن شیر را با استفاده از قابلیت Interrupter Timer یا دستور حرکت به موقعیت مشخص افزایش می‌دهد.

done حفاظت از منطقه‌ی عملیاتی در شرایط اضطراری

 • در شرایط اضطراری با اعمال فرمان به تمامی اکچویتورهای موجود در شبکه، اکچویتورها در موقعیت از پیش تعیین شده قرار می‌گیرند. همچنین دستور مذکور از طریق Hardwire Control نیز قابل اعمال است.

done حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار

 • عملگرهای الکتریکی رایاتورک دارای درجه‌ی حفاظت از نفوذ رطوبت و گرد وغبار هستند (IP68).

done حفاظت ولتاژ و جریان

 • عملگر الکتریکی دارای قابلیت تشخیص توالی فاز است و با تغییر توالی فاز، جهت چرخش عملگر تغییر نمی‌کند.
 • اکچویتور از دست رفتن یک فاز (Phase Loss)، افزایش یا کاهش ولتاژ بیش از ۱۵٪ مقدار نامی را تشخیص داده و از حرکت موتوری جلوگیری می‌کند.
 • در صورت افزایش جریان فازهای اکچویتور بیش از مقدار معین، عملگر فرمان توقف حرکت موتوری را صادر می‌کند.
 • بخش الکتریکال اکچویتور در برابر افزایش ولتاژ موقت (Temporary OverVoltage) و ولتاژهای گذرا (Impulse Voltages) مقاوم است.

done حفاظت دمای موتور

 • در صورت افزایش دمای سیم پیچ‌های موتور بیش از حد مجاز، اکچویتور فرمان توقف حرکت موتوری را صادر می‌کند.

‌قابلیت‌های جانبی اکچویتورهای برقی رایاتورک

done لاگ داخلی اکچویتورهای برقی رایاتورک
 • تمامی رخدادهای عملگر الکتریکی، درون اکچویتور ثبت می‌گردد. لاگ ذخیره شده را می‌توان از طریق شبکه یا به صورت محلی از طریق رایانه‌ی قابل حمل، دریافت کرد.
  رخدادهای ثبت شده شامل موارد ذیل هستند:
  اطلاعات کامل تمامی فرامین حرکتی اعمال شده و واکنش عملگر برقی به فرامین صادر شده
  تغییر وضعیت‌های رخ داده
  رخ دادن یا برطرف شدن هشدارهای مختلف
  پروفایل گشتاور برای تمامی حرکت‌های موتوری انجام شده
  هر گونه تغییر در تنظیمات عملگر برقی
  تغییر وضعیت رله‌های خروجی
done قابلیت خودآزمایی خودکار (Auto Self-Test)
 • بخش‌های الکترونیکی عملگرهای یرقی رایاتورک، به صورت پیوسته مورد آزمون داخلی و خودکار قرار می‌گیرند و در صورت وقوع خرابی از طریق صفحه نمایش عملگر، رله‌های خروجی و شبکه صادر می‌شود.
 • قابلیت خودآزمایی خودکار، روند نگهداری را تسریع کرده و زمان خارج بودن از سرویس را کاهش می‌دهد.