قابلیت‌های کارکردی اکچویتور الکتریکی

تنظیمات عملگر

 • تنظیمات اصلی عملگر با استفاده از دستگاه Setting Tool انجام می‌شود. بدلیل استفاده از عملگر در محیط‌های قابل انفجار، Setting Tool با استفاده از اشعه مادون قرمز با عملگر ارتباط برقرار می‌کند تا مراحل کار به شکل ایمن انجام پذیرد.
Setting Tool

کنترل عملگر در حالت Local

 • تغییر حالت کاری عملگر و اعمال فرمان حرکتی در حالت Local با استفاده از کلیدهای روی پنل عملگر الکتریکی
 • مشاهده‌ی موقعیت شیر، وضعیت‌ها و هشدارها از طریق صفحه نمایش رنگی روی پنل عملگر

کنترل

انتخاب حالت کاری کلید گردان قرمز رنگ جهت انتخاب Local/Stop/Remote
فرمان حرکت کلید گردان مشکی رنگ جهت فرمان Close/Open با قابلیت Self Maintain
انجام تنظیمات با استفاده از دستگاه Setting Tool، کالیبراسیون عملگر و مجموعه متنوعی از تنظیمات با استفاده از امواج مادون قرمز انجام می‌شود.

نمایش

نمایش موقعیت نمایشگر TFT LCD با اندازه "۲.۴، موقعیت به صورت آیکون Close، آیکون Open و مقادیر بین صفر تا ١۰۰ با رزلوشن ۰.١%، اندازه عدد صحیح ١۵ میلی‌متر
دو LED جهت نمایش ١۰ درصد ابتدایی و انتهایی حد بسته تا باز
نمایش هشدار و وضعیت آیکون‌های مربوط به هشدار باتری، هشدار عمومی، ارتباط با دستگاه Setting Tool
عبارت توضیحی برای وضعیت‌ها و هشدارهای مختلف

کنترل عملگر از طریق HardWire

 • عملگرهای رایاتورک را می‌توان از راه دور با استفاده از PLC یا تابلوی فرمان کنترل کرد. قابلیت مذکور Hardwire Control نامیده می‌شود.
 • فرمان‌های باز کردن و بستن می‌توانند به صورت مستقل Interlock شوند.
 • انواع توپولوژی‌های متفاوت جهت اعمال فرامین حرکتی قابل پیاده سازی است. بدین ترتیب می‌توان از عملگرهای رایاتورک در پروژه‌های جدید و در سیستم‌های موجود استفاده کرد.
 • عملگرهای رایاتورک در بخش Hardwire Control دارای ۵ رله جهت ارسال وضعیت و هشدار عملگر هستند.
کنترل عملگر در حالت Local

کنترل

فرمان حرکت فرمان Open/Close/Maintain با قابلیت فعال و غیرفعال کردن Self Maintain
فرمان ESD/Open Interlock/Close Interlock، جهت فرمان Emergency Shutdown و فعال و غیر فعال کردن فرمان‌های Open و Close جهت افزایش سطح ایمنی

نمایش

نمایش موقعیت و وضعیت دارای ۵ رله Single Pole Single Through، قابل پیکربندی به صورت NC یا NO، قابل برنامه‌ریزی جهت نمایش مجموعه متنوعی از وضعیت‌ها یا هشدارها مانند بسته یا باز بودن، قرار گرفتن شیر در موقعیتی مشخص، در حال باز شدن یا بسته شدن، حالت کاری Local ،Remote یا Stop، وقوع هشدار Torque Trip، قطعی فاز، هشدار دما، قابل کنترل از طریق شبکه

کنترل عملگر از طریق شبکه

 • شبکه اختصاصی RayaBus، شبکه‌های عمومی ModBus و ProfiBus توسط عملگرهای رایاتورک پشتیبانی می‌شوند.
 • کارت‌های شبکه به صورت ماژولار طراحی شده و دارای حفاظت در برابر صاعقه، تخلیه الکترواستاتیک و نویزهای الکترومغناطیسی هستند.
 • قابلیت ارسال فرامین حرکتی به صورت تکی (Unicast)، گروهی (Multicast) و همگانی (Broadcast) وجود دارد.
 • مجموعه متنوعی از وضعیت‌ها و هشدارها، لاگ‌های داخلی و پروفایل گشتاور (Torque Profile) عملگرها از طریق شبکه قابل دریافت است.
 • امکان دریافت اطلاعات از حسگرهای پیرامون عملگر و انتقال وضعیت آن‌ها از طریق شبکه
 • امکان کنترل دستگاه‌های پیرامون عملگر از طریق شبکه

کنترل

فرمان حرکت فرمان حرکت عملگر برای قرار گرفتن در موقعیت مشخص با قابلیت انتخاب موقعیت بین صفر تا ١۰۰ درصد با رزلوشن ۰.١ درصد
فرمان حرکت عملگر برای جابجایی های کوچکتر با قابلیت حرکت عملگر به اندازه ۰.١ دور شفت اصلی
فرمان Emergency Shutdown در مواقع اضطراری برای یک عملگر مشخص یا به صورت همزمان برای تمامی عملگرهای شبکه
ارسال فرمان به ۵ رله خروجی هر عملگر و تجهیزات متصل به آن

نمایش

نمایش موقعیت نمایش موقعیت عملگرهای موجود در شبکه در محیط گرافیکی کاربر پسند
نمایش هشدار و وضعیت نمایش منحنی گشتاور (Torque Profile) مربوط به آخرین حرکت عملگر
نمایش وضعیت، تنظیمات، هشدارها و وضعیت ارتباطی شبکه با هر عملگر
ثبت رخدادهای شبکه و تخلیه و نمایش لاگ موجود در هر عملگر
دریافت وضعیت و نمایش ورودی‌های ریموت هر عملگر


modbus profibus
پروتوکل
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
Rayabus Modbus RTU Profibus DP
حداکثر تعداد عملگر متصل به شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
250 246 126
توپولوژی شبکه (Bus)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
توپولوژی شبکه (2Bus)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
توپولوژی شبکه (Loop)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
سرعت شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
300 bps - 115200 bps 300 bps - 115200 bps 9600 bps - 1.5 Mbps
طول شبکه
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
بیش از ۲۰ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر
فرمان تکی (UniCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
فرمان چندتایی (MultiCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
فرمان همگانی (BroadCast)
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
رزولوشن پروفایل گشتاور
شبکه‌ Rayabus شبکه Modbus شبکه Profibus
10٪ 10٪


کنترل عملگر از طریق سیگنال آنالوگ

 • امکان ارسال فرمان و مشاهده وضعیت عملگرهای رایاتورک با استفاده از کارت آنالوگ رایاتورک مقدور است.
 • استفاده از حلقه جریانی (mA) 4-20
 • دریافت و اجرای فرمان حرکت به موقعیت مشخص توسط عملگر
 • ارسال موقعیت یا گشتاور از عملگر

افزایش رله‌های خروجی

 • عملگرهای رایاتورک دارای ۵ رله خروجی هستند که با توجه به تنظیمات در شرایط مختلف وضعیت یا هشدار تحریک می‌شوند.
 • در صورت نیاز کاربران به افزایش رله‌های خروجی، با استفاده از کارت رله خروجی می‌توان تعداد رله‌ها را به ۱۰ عدد افزایش داد.

حفاظت‌ها

done حفاظت گشتاور

 • تشخیص برخورد با مانع حین حرکت شیر (Observed Valve)، استال شدن موتور (Stalled Motor)، گیر کردن شیر (Jammed Valve)، افزایش گشتاور بیش از حد مجاز (Torque Trip)

done جلوگیری از ضربه چکشی عملگر

 • در زمان وقوع هشدار گشتاور حین حرکت شیر، حرکت موتوری عملگر باید در خلاف جهت قبلی انجام شود تا مانع اعمال ضربات متعدد گردد.

done جلوگیری از ضربه قوچ

 • به منظور جلوگیری از تغییر سریع دبی سیال در خط و رخ دادن شوک هیدرولیکی یا ضربه قوچ (Water Hammer)، عملگر الکتریکی زمان باز شدن یا بسته شدن شیر را با استفاده از قابلیت Interrupter Timer یا دستور حرکت به موقعیت مشخص افزایش می‌دهد.

done حفاظت از منطقه‌ی عملیاتی در شرایط اضطراری

 • در شرایط اضطراری با اعمال فرمان به تمامی عملگرهای موجود در شبکه، عملگرها در موقعیت از پیش تعیین شده قرار می‌گیرند. همچنین دستور مذکور از طریق Hardwire Control نیز قابل اعمال است.

done حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار

 • عملگرهای رایاتورک دارای درجه‌ی حفاظت از نفوذ رطوبت و گرد وغبار هستند (IP68).

done حفاظت ولتاژ و جریان

 • عملگر دارای قابلیت تشخیص توالی فاز است و با تغییر توالی فاز، جهت چرخش عملگر تغییر نمی‌کند.
 • عملگر از دست رفتن یک فاز (Phase Loss)، افزایش یا کاهش ولتاژ بیش از ۱۵٪ مقدار نامی را تشخیص داده و از حرکت موتوری جلوگیری می‌کند.
 • در صورت افزایش جریان فازهای عملگر بیش از مقدار معین، عملگر فرمان توقف حرکت موتوری را صادر می‌کند.
 • بخش الکتریکال عملگر در برابر افزایش ولتاژ موقت (Temporary OverVoltage) و ولتاژهای گذرا (Impulse Voltages) مقاوم است.

done حفاظت دمای موتور

 • در صورت افزایش دمای سیم پیچ‌های موتور بیش از حد مجاز، عملگر فرمان توقف حرکت موتوری را صادر می‌کند.

‌قابلیت‌های جانبی عملگرهای رایاتورک

done لاگ داخلی عملگرهای رایاتورک
 • تمامی رخدادهای عملگر، درون عملگر ثبت می‌گردد. لاگ ذخیره شده را می‌توان از طریق شبکه یا به صورت محلی از طریق رایانه‌ی قابل حمل، دریافت کرد.
  رخدادهای ثبت شده شامل موارد ذیل هستند:
  اطلاعات کامل تمامی فرامین حرکتی اعمال شده و واکنش عملگر به فرامین صادر شده
  تغییر وضعیت‌های رخ داده
  رخ دادن یا برطرف شدن هشدارهای مختلف
  پروفایل گشتاور برای تمامی حرکت‌های موتوری انجام شده
  هر گونه تغییر در تنظیمات عملگر
  تغییر وضعیت رله‌های خروجی
done قابلیت خودآزمایی خودکار (Auto Self-Test)
 • بخش‌های الکترونیکی عملگرهای رایاتورک، به صورت پیوسته مورد آزمون داخلی و خودکار قرار می‌گیرند و در صورت وقوع خرابی از طریق صفحه نمایش عملگر، رله‌های خروجی و شبکه صادر می‌شود.
 • قابلیت خودآزمایی خودکار، روند نگهداری را تسریع کرده و زمان خارج بودن از سرویس را کاهش می‌دهد.