بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (بهمن ۱۳۹۹)

۱۳۹۹/۱۱

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (بهمن ۱۳۹۹)

scroll down