نرم‌افزار شبکه SQ250

 • تعریف و مدیریت کاربران
 • تعریف و مدیریت عملگرها
 • مشاهده لیست عملگرها، وضعیت و هشدارهای آنها به صورت زنده
 • کنترل و تنظیم عملگرها
 • لاگ کردن وضعیت و رخدادهای عملگرها و کاربران
 • خواندن لاگ داخلی عملگرها
 • تنظیمات شبکه و نرم افزار
نرم‌افزار شبکه SQ 250

به منظور افزایش بهره‌وری و مکانیزه کردن مدیریت انتقال سیال در خطوط لوله موجود در صنایع مختلف، شبکه اختصاصی RAYABus در شرکت نگرش رایانه پویا طراحی و پیاده‌سازی گردید. شبکه RAYABus ، تا ۲۵۰ عملگر الکتریکی را بر بستر یک زوج سیم مدیریت می‌کند. با استفاده از نرم‌افزار SQ250 ارسال انواع فرامین حرکت و توقف، مشاهده موقعیت، هشدارها و وضیعت‌های مختلف، انجام تنظیمات، دریافت و مشاهده لاگ‌ها در محیطی گرافیکی و کاربرپسند انجام می‌شوند.
هر عملگر دارای ۴ ورودی و ۵ خروجی همه‌‌منظوره است که مقادیر ورودی از طریق شبکه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و خروجی‌ها از طریق نرم‌افزار شبکه کنترل می‌شوند. لذا از طریق شبکه RAYABus، علاوه بر مدیریت کامل ۲۵۰ عملگر الکتریکی، می‌توان خروجی حداکثر ١۰۰۰ سنسور را مشاهده کرد و حداکثر ١۲۵۰ تجهیز الکتریکی دیگر مانند پمپ،عملگر، شیر و غیره را در سطح قطع و وصل مدیریت کرد.

ویژگی‌های نرم‌افزار SQ250

 • قابلیت ارسال فرمان، نمایش وضعیت، هشدارها و لاگ و انجام تنظیمات عملگرهای الکتریکی متصل به شبکه
 • قابلیت تشخیص عملگرهای متصل به شبکه به صورت اتوماتیک و دستی
 • نمایش لیست عملگرهای موجود در شبکه همراه با هشدارها و وضعیت ارتباطی آنها
 • مدیریت و نمایش نقشه‌ شبکه عملگرها به صورت گرافیکی در صورت نیاز کاربر
 • محیط گرافیکی کاربرپسند
 • قابلیت تعریف کاربران نرم‌افزار با سطوح دسترسی مختلف
 • ثبت فرامین، وضعیت و هشدارهای هر عملگر
 • ثبت ورود، خروج و نحوه استفاده کاربران نرم‌افزار

قابلیت‌های کاری شبکه RAYABusکنترل

فرمان حرکت فرمان حرکت عملگر برای قرار گرفتن در موقعیت مشخص با قابلیت انتخاب موقعیت بین صفر تا 100 درصد با رزلوشن 0.1 درصد
فرمان حرکت عملگر برای جابجایی های کوچکتر با قابلیت حرکت عملگر به اندازه 0.1 دور شفت اصلی
فرمان Emergency Shutdown در مواقع اضطراری برای یک عملگر مشخص یا به صورت همزمان برای تمامی عملگرهای شبکه
ارسال فرمان به 5 رله خروجی هر عملگر و تجهیزات متصل به آن

نمایش

نمایش موقعیت نمایش موقعیت عملگرهای موجود در شبکه در محیط گرافیکی کاربرپسند
نمایش هشدار و وضعیت نمایش منحنی گشتاور (Torque Profile) مربوط به آخرین حرکت عملگر
نمایش وضعیت، تنظیمات، هشدارها و وضعیت ارتباطی شبکه با هر عملگر
ثبت رخدادهای شبکه و تخلیه و نمایش لاگ و منحنی‌های گشتاور موجود در هر عملگر
دریافت وضعیت و نمایش ورودی‌های ریموت هر عملگر